Những thành phố tại Pháp miễn phí phương tiện giao thông công cộng (một số nơi có điều kiện)

Tại Paris, từ ngày 1/6/2018, thẻ Navigo miễn phí cho người sống tại Paris, thu nhập thấp, từ 65 tuổi trở lên. Dẫn nguồn: http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-le-passe-navigo-gratuit-pour-les-seniors-01-06-2018-7748346.php?fbclid=IwAR1o2heGtWxEUeUzn2wep-QUUzkpCYIsOEw0nkU4GgxHN4alXhBWPxefQsA